ПОКРОВИТЕЉИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

Манифестацију су помогли:

 

„Дунав осигурање“, Филијала Јагодина

„Еко електра“, Београд

„Високоградња инжењеринг“, Јагодина

ЈП „Србија шуме“, Шумско газдинство „Јужни Кучај“, Деспотовац

ПЗП „Крагујевац“, Крагујевац

„Украс“, Велики Поповић

„Ruki сoop“, Деспотовац

„Ковиловача“, Деспотовац

„Дуга-комерц“, Деспотовац

„Дам-Монт“, Деспотовац

 

МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉ

Радио „Пулс“, Деспотовац

ТВ "РЕСАВА" Плажане

 

 

Издавач

Центар за културу „Свети Стефан, депот српски“, Деспотовац

За издавача

Влатка Миленковић

Приредио

Ј.П. "Ресавска Пећина"

За приређивача

Владан Гицић

Главни и одговорни уредник

Санела Симић

Новинари

Драгана Милутиновић

Сања Милосављевић

Фотографи

Ђорђе Вулић

Компјутерска обрада

Владан Гицић

Лектор

Санела Симић