ПРОГРАМСКИ САВЕТ 

Проф. др Гордана Јовановић, председник

Никола Николић, председник општине Деспотовац, заменик председника

Станисава Пак Станковић

Проф.др. Злата Бојовић, члан

Проф. др Рада Стијовић, члан

Проф. др Милош Ковачевић, члан

Проф. др Мирко Милетић, члан

Проф. др Зоран Аврамовић, члан

Др. Марина Спасојевић

Александар Аврамовић, члан

Радослав Рачић, члан

Бранка Иванић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Момчило Вуксановић – Мома Брада, председник

Ненад Јовановић, заменик председника

Златко Марјановић, члан

Горан Милојковић,члан

Влатка Миленковић, члан

Санела Симић, члан

Милица Петровић, члан

Дарко Петровић, члан

Томица Симић, члан

Дејан Радуловић, члан

Бојан Илић, члан

Ана Богдановић, члан

Ружица Стојановић, члан

Јован Јовановић, члан

Дејан Милошевић, члан

Никола Милошевић, члан

Владан Јовковић,члан

 

 

 

TURISTIČKO - SPORTSKA ORGANIZACIJA

DESPOTOVAC